2.90
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

83.55%
งานโครงสร้าง - 99%
งานสถาปัตยกรรม - 75%
งานระบบประกอบอาคาร - 65%