1.99
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

30.84%
งานโครงสร้าง - 59%
งานสถาปัตยกรรม - 10.1%
งานระบบประกอบอาคาร - 8.2%