1.99
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

98%
งานโครงสร้าง - 100%
งานสถาปัตยกรรม - 95%
งานระบบประกอบอาคาร - 95.5%