2.09
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

82.28%
งานโครงสร้าง - 98.10%
งานสถาปัตยกรรม - 70.8%
งานระบบประกอบอาคาร - 80%