1.29
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

23.13%
งานโครงสร้าง - 48.46%
งานสถาปัตยกรรม - 3.5%
งานระบบประกอบอาคาร - 4.9%