1.39
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

72%
งานโครงสร้าง - 96%
งานสถาปัตยกรรม - 71.2%
งานระบบประกอบอาคาร - 69.7%