1.39
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

62%
งานโครงสร้าง - 92.46%
งานสถาปัตยกรรม - 51.4%
งานระบบประกอบอาคาร - 49.2%