1.39
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

38.86%
งานโครงสร้าง - 69.49%
งานสถาปัตยกรรม - 16.3%
งานระบบประกอบอาคาร - 15%