1.29
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

16.36%
งานโครงสร้าง - 37.54%
งานสถาปัตยกรรม - 0.5%
งานระบบประกอบอาคาร - 0.2%