1.99
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

38.96%
งานโครงสร้าง - 71%
งานสถาปัตยกรรม - 27%
งานระบบประกอบอาคาร - 30%