2.19
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

75%
งานโครงสร้าง - 100%
งานสถาปัตยกรรม - 54%
งานระบบประกอบอาคาร - 68%