1.99
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

11.5%
งานโครงสร้าง - 13.20%
งานสถาปัตยกรรม - 6%
งานระบบประกอบอาคาร - 0%